O nás

O-NAS

 

DĽH spod Rokoša pracuje pod vedením Mgr. art Jána Strmenského a Mgr. Paulíny Haragovej v ZUŠ Bojnice, v pobočke Nitrianske Rudno od roku 2011. Organizačné záležitosti má na starosti Alžbeta Haragová. Základy DĽH spod Rokoša postavili tri dievčatá Jana Výškrabková, Alžbeta Haragová a Paulína Haragová, dnes už absolventky a študentky vysokých škôl. Postupne sa k dievčatám pridávali ďalší členovia a v súčasnosti muziku tvorí 15 muzikantov.

Delí sa na tri skupiny – malá muzička. Detská ľudová hudba spod Rokoša a Ľudová hudba spod Rokoša. Najmladšia skupina – malá muzička – vznikla v roku 2015. Tvoria ju deti vo veku od 8 do 11 rokov. V primášovaní sa strieda Hana Haragová a Jaroslav Harag, na kontrabase hrá Jakub Pánis, na akordeóne hrajú súrodenci Lucia a Ľubomír Gocoliakovci a Dávid Pánis. Malá muzička slúži ako prípravka pre DĽH spod Rokoša, ktorá je reprezentatívnou ľudovou hudbou celej rudnianskej doliny. Tvoria ju starší muzikanti vo veku od 11 do 15 rokov. Primášuje Štefan Hrmo, laureát Pamätnice Jozefa Strečanského (súťažnej prehliadky sólistov inštrumentalistov) z roku 2015. DĽH spod Rokoša ďalej tvoria Jaroslav Harag (prvé husle), Katarína Čičmancová (druhé husle), Jakub Kunovský (flauta), Ľubomír Gocoliak (akordeón), Miroslav Harag (akordeón), Juraj Hlinka (kontrabas) a Alžbeta Haragová mladšia (cimbal, akordeón). Najstaršia zložka muziky – Ľudová hudba spod Rokoša vekovo sa už radí medzi dospelých folkloristov. Okrem toho, pri DĽH spod Rokoša pôsobí aj Dievčenská spevácka skupina Ďiouky, ktorú tvoria staršie dievčatá. V Ľudovej hudbe spod Rokoša opäť primášuje Štefan Hrmo, druhé husle hrá Jana Výškrabková, na flaute hrá Alžbeta Haragová staršia, akordeónovú kontru hrá Miroslav Harag, na kontrabase hrá Juraj Hlinka a cimbalistkou je Paulína Haragová.

Všetky tri ľudové hudby počas svojej pomerne krátkej, päťročnej existencie dosiahli významné úspechy na súťažiach hudobného folklóru, predstavili sa na viacerých podujatiach v rámci regiónu, ale aj za hranicami Slovenska. Venujú sa interpretácii ľudovej piesne z regiónu hornej Nitry, zvlášť z oblasti rudnianskej doliny. Hudobný materiál čerpajú z etnologických výskumov PhDr. Mileny Pánisovej. Členovia muziky sa pravidelne zúčastňujú speváckych a hudobných súťaží ako Slávik Slovenska alebo Pamätnica Jozefa Strečanského. DSS Ďiouky a ĽH spod Rokoša zase oživuje staré zvyky začepčenia nevesty a svojím spevom sme tak už ozvláštnili nejednu svadbu. Charakteristickou črtou všetkých členov muziky je pravá, nefalšovaná radosť z hrania, živelný temperament a láska k ľudovej piesni a hudbe.